Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

1. 8. 2018 Schválení metodiky dle Nařízení CACM

Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) v souladu s Nařízením CACM schválila dne 26. července 2018 metodiku algoritmu pro sesouhlasení propojených denních trhů a algoritmu pro párování při kontinuálním obchodování včetně návrhu souboru požadavků na vypracování (dostupné pouze v anglickém jazyce): Methodology for the price coupling algorithm and for the continuous trading matching algorithm.pdfCommon set of requirements for the price coupling algorithm.pdfCommon set of requirements for the continuous trading matching algorithm.pdf.

Metodika obsahuje pravidla pro vývoj a provozování algoritmu pro sesouhlasení propojených denních trhů a algoritmu pro párování při kontinuálním obchodování. Dále také pokrývá požadavky, které oba algoritmy musí splňovat.

Metodika byla připravena a schválena výborem NEMO Committee a ve spolupráci s příslušnými TSO, a to na základě požadavku na změnu, které NEMO obdrželi v srpnu loňského roku od všech národních regulačních orgánů. Dne 13. 11. 2017 předložili NEMO v souladu s požadavky Nařízení CACM zrevidovaný návrh ke schválení. Návrh byl v dalším kroku v lednu 2018 předán všemi národními regulátory Agentuře. Vedle pozměňovacích návrhů ke zlepšení právní srozumitelnosti dokumentu Agentura ukládá na NEMO konkrétnější a právně vymahatelné požadavky, a to s ohledem na jejich povinnosti rozvíjet algoritmy a s ohledem na základní pravidla pro monitoring a úpravy algoritmů.