Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

19.2.2018 Schválení metodik dle Nařízení CACM

Energetický regulační úřad (ERÚ) dne 19. února 2018 v souladu s Nařízením CACM schválil následující metodiky:

Produkty, které mohou NEMO zahrnout do jednotného propojení denních a vnitrodenních trhů (pouze v anglickém jazyce): SDAC_Products_Proposal.pdfSDIC_Products_Proposal.pdf,

Metodiky náhradních postupů (pouze v anglickém jazyce): Backup_proposal.pdf.


Metodiky byly připraveny a schváleny výborem NEMO Committee a ve spolupráci s příslušnými TSO, a to na základě požadavků na změnu, které NEMO obdrželi v srpnu roku 2017 od všech národních regulačních orgánů.

Návrh algoritmu pro sesouhlasení propojených denních trhů a algoritmu pro párování při kontinuálním obchodování včetně souboru požadavků na vypracování byl předán všemi národními regulátory Agentuře pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER).