Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

23.11.2017 Rozhodnutí o návrhu všech nominovaných operátorů trhu (NEMO) ohledně harmonizovaných maximálních a minimálních zúčtovacích cen pro jednotné propojení denních a vnitrodenních trhů agenturou ACER

Dne 14. listopadu 2017 rozhodla Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) o návrhu všech NEMO ohledně harmonizovaných maximálních a minimálních zúčtovacích cen, které mají být použity ve všech nabídkových zónách, které se účastní jednotného denního a vnitrodenního propojování trhů (Maximální a minimální ceny), v souladu s čl. 41 odst. 2 a čl. 54 odst. 2 Nařízení Komise č. 1222/2015, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity a řízení přetížení (dále také „Nařízení CACM“) a dále o procesu jejich automatické úpravy v případě relevantní situace na trhu.

Tyto Maximální a minimální ceny mají být implementovány bezprostředně poté, co bude v souladu s čl. 7 odst. 3 nařízení CACM zavedena funkce subjektu provádějícího sesouhlasení pro propojení trhů (MCO function).

Rozhodnutí agentury ACER jsou dostupné pouze v anglickém jazyce na webové stránce agentury ACER včetně příslušných příloh.